تومبا->خوانندگان->رضا صادقی->دانلود آهنگ قاتل از رضا صادقی

دانلود آهنگ قاتل از رضا صادقی

دانلود آهنگ قاتل از رضا صادقی

متن آهنگ و دانلود لینک مستقیم آهنگ قاتل

متن آهنگ قاتلدانلود آهنگ جدید رضا صادقی بنام قاتل با بالاترین کیفیت

Download New Music Reza Sadeghi – Ghatel

دانلود آهنگ جدید رضا صادقی بنام قاتل

من قاتل کسی شدم که جرم اون عشق بود
من قاتل کسی شدم که عشقو میفهمید
از تنها موندن از هر تنهایی میترسید
من قاتل کسی شدم که عشقو باور کرد
تمام زندگیشو داد و تنها سهمش درد
دنیاشو رویاشو با سادگیش ویرون کرد
من کشتم اون من صاف و ساده ی دل روشنه
اونی که دم از عشق میزنه
اون که قلبمو خون کرد
من کشتم اون کسی که تنها سهمش دلواپسی
از خودی و از هر کسی حال و روزش درد
با هرکی خوبی کرد بدی دید از هرکی میرنجید خندید
بغضش تو شب دیدنی بود خواه یا ناخواه رفتنی بود
دستاش بی نمک بود و خالی دنیاش عروسکای پوشالی
من راحتش کردم از این درد دردی که رویاشو فلج کرد
من کشتم اون من صاف و ساده ی دل روشنه اونی که دم از عشق میزنه
اون که قلبمو خون کرد
من کشتم اون کسی که تنها سهمش دلواپسی
از خودی و از هر کسی حال و روزش درد


download none reza-sadeghi


" مشکل داشتم، اما بعد از مدتی دیدم هویت ایران شامل همه تاریخی است که ما در آن زندگی کردیم، یعنی ایران شامل آوازهای زیرزمین سید ابراهیم نبوی همه اینهاست. به نظر من این توضیح اصلا کافی نیست. البته منظور و مفهوم مورد نظر گروه بسیار منطقی و درست است. یعنی آنان برخلاف بسیاری از ایرانیان که در لجاجت با بیگان هستیزی سعی م یکنند خود را دارای تاریخی عظیم و گذشته ای بزرگ بدانند و برای رسیدن به تاریخ گذشته لازم م یبینند ایران پس از اسلام را حذف کنند و به نوعی عر بستیزی م یرسند، از قضا این گروه معتقد است که ایران شامل همه دور ههای زندگی ماست، همه پیروز یها و بزرگ یهای تاریخ و همه شکست ها و حقار تهای تاریخ، اما واژه عجم اصلا برای رسیدن به این مقصود کافی نیست. مثلا بسیاری از گرو ههای مهم هی پهاپ از واژه نژادپرستانه نیگر استفاده کرد هاند، این در حالتی است که گروهی بخواهد با شیوه ای تحری کآمیز با ادبیات تحقیرآمیز برخورد کند، در حالی که چنین هدفی را در گروه عجم نم یبینیم. من این انتخاب را فقط می توانم یک اشتباه از سوی آنان بدانم. زیرا گروه عجم رویکردی میه ندوستانه دارد اما نژادپرستانه و یا عر بستیز نیست. ناسیونالیسم مذهبی و به طور مشخص شیعی، تفکری آشکار در آثار گروه عجم است. موضوع مهاجرت و زندگی در غربت و نگاه نقادانه به بیگان هستیزی فرنگیان و نقد . گف توگو با گروه عجم، برنامه شباهنگ، صدای آمریکا؛ نک: یوتیوب. آوازهای زیرزمین سید ابراهیم نبوی فرهنگ اجتماعی ایرانیان نیز از دیگر مفاهیم مورد توجه این گروه است. گروه عجم را م یتوان یک گروه آلترناتیو تجربی دانست. گروهی که در جس توجوی ریش ههای سنتی و فرهنگی خودش در فضای زندگی بی هویت شهرنشینی مدرن است. به نوعی آنان سعی م یکنند به نوعی بازآفرینی پست مدرن از فرهنگ بومی خود برسند. دومین پارادوکس گروه در آلبوم رقص مردونه همان واژه رقص مردونه است. رقصی که در ترانه ای از آلبوم به طور روشن توضیح داده م یشود و شکل های مختلف رقص مردانه شرقی ب یآنکه قضاوت شود و حتی با نگاهی جانبدارانه تصویر م یشود. اگر چه فرم و شیوه آوازخوانی گروه که به صورت گروهی است و در جاهایی به گف توگوی خوانندگان مینجامد، به شیوه هی پهاپ نزدیک است، اما لحن و تحریرها کاملا در قال بهای شناخته شده موسیقی محلی، سنتی و حماسی ایران انجام می گیرد. استفاده از تصاویر حرکت پاها در رقص زورخانه ای و یا شانه اندازی در رقص بندری و کردی بر این رقص مردانه تاکید دارد. سومین پارادوکس در کار گروه عجم تاکید
برچسب های این پست
دانلود آهنگ
آهنگ
آهنگ غمگین
دانلود آهنگ غمگین
آهنگ غمگین رضا صادقی
دانلود آهنگ غمگین رضا صادقی

نظرات