تومبا->خوانندگان->نیما مسیحا->دانلود آهنگ صد از مسیح

دانلود آهنگ صد از مسیح

دانلود آهنگ صد از مسیح

متن آهنگ و دانلود لینک مستقیم آهنگ صد

متن آهنگ صددانلود آهنگ جدید مسیح بنام صد با بالاترین کیفیت

Download New Music Masih – 100

دانلود آهنگ جدید مسیح بنام صد


download none nima-masiha


" مردم توی جامعه این جوری )رکیک( صحبت م یکنن... نشون م یده که یه چیزی توی جامعه درست نیست... من همیشه سعی م یکنم کلماتی که خودم به طور طبیعی استفاده م یکنم تو رپم استفاده کنم. من اعتقاد دارم یه رپر اون جوری که با مادرش صحبت م یکنه باید رپ بخونه... اگر واقعاً با مادرت این جوری حرف م یزنی بیا و رپت رو هم این جوری بخون... م یدونی... ببین! اَدا درآوردن درست نیست... اگه یکی فکر م یکنه چون رپر هست باید بیشتر خیابونی صحبت کنه، به نظر من یارو احمقه... تو هی پهاپ باید خودت باشی... . مقاله زبان رکیک و گویش هنجارگریز در موسیقی هیپ هاپ ایران ، همان. آوازهای زیرزمین سید ابراهیم نبوی اون جوری که هستی صحبت کن... اگر هم بچه مثبت هستی همون جوری صحبت کن... بیشتر برات احترام قائلم. . . مسعود کوثری: اصولا زبان رپ خشن است دکتر مسعود کوثری استاد دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، در مقاله موسیقی زیرزمینی در ایران که در مجله اینترنتی هفت سنگ منتشر شد، نوشته است : موسیقی رپ، نظیر راک، بخشی از موسیقی زیرزمینی ایران به شمار م یآید. اما، بیش از راک توجه نوجوانان را به خود جلب کرده است. به طوری که خوانندگان و نوازندگان رپ از میانگین سنی حتی پایی نتری نیز برخوردار هستند. علاوه بر آن، اگر چه موسیقی راک نیز وجه اعتراضی و انتقادی دارد، اما زبان رپ از تندی و خشنی خاصی برخوردار است که در راک یافت نم یشود. صراحت لهجه و رک گویی چنان در رپ با موسیقی درآمیخته است که گویی این کلام است که بر موسیقی سلطه دارد. دقیقاً به همین دلیل رپ را یک جور ریتمیک حرف زدن م یدانند که به کمک زبان خیابانی صورت می گیرد. کلام تاثیرگذار بخش مهم هر آهنگ رپ به شمار می رود. . دکتر مسعود کوثری، مجله هفت سنگ، نوشته نصیر مشکوری ( ۰ فروردین ۰ ). آوازهای زیرزمین سید ابراهیم نبوی شاهین نجفی: برای مسوولان ایرانی هرچه غیردینی است رکیك است شاهین نجفی ر پخوان ایرانی درباره زبان رکیک در بیان ناهنجار یها در فرهنگ و موسیقی هی پهاپ می گوید: در فرهنگ شفاهی هر جامعه - رکیک - را به تناسب سقف فرهنگی همان جامعه م یسنجند. اما در هنر هیچ سقفی نمی تواند وجود داشته باشد. یعنی آنچه که در هنر اتفاق میفتد لزوماً بازتاب عینی و نَرم روزمره جامعه نیست... . برای مسوولان ایرانی هرچه غیردینی و سنتی است رکیک است، با اینکه ادبیات سیاسی خودشان نیز این رکیک بودن را حمل م یکند. این همان استفاده نابجا از کلمات است، یعنی یک سیاسی نمی تواند با زبان کوچه حرف بزند. زبان سیاست باید زبان فنی باشد. جز این م یشود زبان پروپاگاندایی و لمپنیسم دانلود آهنگ جدید صدنیما مسیحا "
برچسب های این پست
دانلود آهنگ
آهنگ
آهنگ غمگین
دانلود آهنگ غمگین
آهنگ غمگین مسیح
دانلود آهنگ غمگین مسیح

نظرات