تومبا->خوانندگان->فرزاد فرزین->دانلود آهنگ اون تو نیستی از فرزاد فرزین

دانلود آهنگ اون تو نیستی از فرزاد فرزین

دانلود آهنگ اون تو نیستی از فرزاد فرزین

آهنگی که مضمون جدایی و در واقع غم و اندوه داره با نام آهنگ اون تو نیستی با صدای فرزاد فرزین رو برای شما قرار دادیم شعر آهنگ و بنیاد آهنگ از جدایی و رفتن و جدایی محبوب از معشوق که خوب بسیار غم و ناراحتی این آهنگ داره و برای کسانی که در این وضعیت هستند شاید آهنگ زیبایی باشه و امیدوارم که هیچ کسی در این شرایط نباشه .

متن آهنگ اون تو نیستیاونکه داره بی تفاوت می گذره رد میشه از من
اونکه داره بی بهونه دور میشه همیشه از من
اونکه تو خواب و خیالش من و دیگه راه نمیده
اونکه که میگه از تموم خاطراتش دل بریده
*********سایت تومبا**********
اون تو نیستی ، اون تو نیستی
اون تو نیستی نه نمیشه باورم
اون تو نیستی بزار از خواب بپرم
اون تو نیستی اونکه که دوستم نداره
اون که داره من و تنهام می ذاره
*********سایت تومبا**********
اون تو نیستی نه نمیشه باورم
اون تو نیست بزار از خواب بپرم
اون تو نیستی اونکه که دوستم نداره
اون که داره من و تنهام می ذاره
اینا رو تو خواب میبینه ، شب تنهایی بلنده
اونکه اشکام و می بینته ، ولی چشماش و میبنده
*********سایت تومبا**********
اونکه هیچ حسی ندارهبه من و این همه دردم
اونکه میگه تا قیامتپیشه تو بر نمی گردم
اون تو نیستینه نمیشه باورم
اون تو نیستی بزار از خواب بپرم
اون تو نیستی اونکه که دوستم نداره
اون که داره من و تنهام می ذاره
*********سایت تومبا**********
اون تو نیستی نه نمیشه باورم
اون تو نیستی بزار از خواب بپرم
اون تو نیستی اونکه که دوستم نداره
اون که داره من و تنهام می ذاره
اونکه داره بی تفاوت می گذره رد میشه از من
اونکه داره بی بهونه دور میشه همیشه از من
*********سایت تومبا**********
اونکه تو خواب و خیالش من و دیگه راه نمیده
اونکه که میگه از تموم خاطراتش دل بریده
اون تو نیستی ، اون تو نیستی
اون تو نیستی نه نمیشه باورم
اون تو نیستی بزار از خواب بپرم
*********سایت تومبا**********
اون تو نیستی اونکه که دوستم نداره
اون که داره من و تنهام می ذاره
اون تو نیستی نه نمیشه باورم
اون تو نیست بزار از خواب بپرم
اون تو نیستی اونکه که دوستم نداره
اون که داره من و تنهام می ذاره


 


download on to nisti farzad-farzin


آهنگی که مضمون جدایی و در واقع غم و اندوه داره با نام آهنگ اون تو نیستی با صدای فرزاد فرزین رو برای شما قرار دادیم شعر آهنگ و بنیاد آهنگ از جدایی و رفتن و جدایی محبوب از معشوق که خوب بسیار غم و ناراحتی این آهنگ داره و برای کسانی که در این وضعیت هستند شاید آهنگ زیبایی باشه و امیدوارم که هیچ کسی در این شرایط نباشه .


برچسب های این پست
دانلود آهنگ
آهنگ
دانلود آهنگ غمگین
آهنگ غمگین
دانلود آهنگ غمگین فرزاد فرزین
آهنگ غمگین فرزاد فرزین

نظرات