تومبا->خوانندگان->فرزاد فرزین->دانلود آهنگ قطار از فرزاد فرزین

دانلود آهنگ قطار از فرزاد فرزین

دانلود آهنگ قطار از فرزاد فرزین

آهنگی عاشقانه و به نوعی غمگین با صدای بسیار زیبای فرزاد فرزین به نام آهنگ قطار رو برای شما در سایت تومبا قرار دادیم این آهنگ زیبا و شنیدنی جزو آهنگ های چندین سال اوست و در واقع نه جدید به حساب میادش و نه خیلی قدیمی در کل چون سایت ما آرشیوی از آهنگ های فرزاد فرزین رو برای شما محیا کرده این آهنگ رو هم برای دانلود شما قرار دادیم .

متن آهنگ قطار*****سایت تومبا****
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﻗﻄﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﺗﻮ ﻣﻪ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺟﺎﻣﻮﻧﺪﻡ
ﻫﺮﭼﯽ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻢ
ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﻏﻢ ،ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪﺪﻡ
ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻡ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﻣﻨﻪ
ﺑﺎﺭﻭﻥ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ﺍﻭﻧﺠﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺍﺳﻤﻢ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺮﻩ ، ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺭﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ
ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ، ﻣﻦ ﻣﯿﻤﺮﺩﻡ
ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﮑﻮﺕ
ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ ، ﺩﻝ ﺳﭙﺮﺩﻡ
*****سایت تومبا****
ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﭼﯿﻪ، ﺳﻬﻢ ﮐﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﯼ
ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﻣﯿﺒﻨﺪﯼ ﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﯼ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺴﻮﺯﻡ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺁﺗﯿﺶ ﻭ ﺗﺐ ، ﺣﺎﻟﻢ ﻭ ﺷﺐ،
ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ
ﻫﻨﻮﺯﻡ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﻗﻄﺎﺭ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﻪ
*****سایت تومبا****


download ghatar farzad-farzin


آهنگی عاشقانه و به نوعی غمگین با صدای بسیار زیبای فرزاد فرزین به نام آهنگ قطار رو برای شما در سایت تومبا قرار دادیم این آهنگ زیبا و شنیدنی جزو آهنگ های چندین سال اوست و در واقع نه جدید به حساب میادش و نه خیلی قدیمی در کل چون سایت ما آرشیوی از آهنگ های فرزاد فرزین رو برای شما محیا کرده این آهنگ رو هم برای دانلود شما قرار دادیم .


برچسب های این پست
دانلود آهنگ
آهنگ
دانلود آهنگ غمگین
آهنگ غمگین
دانلود آهنگ غمگین فرزاد فرزین
آهنگ غمگین فرزاد فرزین

نظرات